• Koos du Plessis - Skielik is jy vry

  27 Feb 2008, 22:00 by Ninatje

  If no one hears of you;
  As niemand van jou hoor nie;

  If no one knows of you;
  As niemand van jou weet nie;

  Then surely you can't loose anything;
  Kan jy tog niks verloor nie;

  And then no one can ever forget you.
  Kan niemand jou vergeet nie.

  If no one desires you;
  As niemand jou bemin nie;

  If no one ever touches you;
  As niemand jou ooit raak nie;

  Then no one can break your trust;
  Kan niemand trou versin nie;

  And then no one can ever forsake you.
  Kan niemand jou versaak nie.


  CHORUS:
  Yet it is so simple:
  Dis tog so eenvoudig:

  It's you; and you alone;
  Dis jy, alleenlik jy;

  And the greater burden goes away all by itself.
  en die groter sorge gaan vanself verby.

  Nothing to tell;
  Niks om te verhaal nie;

  Only the peace remains;
  net die vrede bly;

  No price to pay;
  Niks om te betaal nie;

  And suddenly you're free...
  en skielik is jy vry...


  If you don't lean on anyone;
  As jy op niemand leun nie;

  And ask nothing of anyone;
  En niks van iemand vra nie;