Dòng Sông Lơ Đãng (4:40)

Cover of Căn Phòng Xưa

From Căn Phòng Xưa

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play full track direct from Kim Tiểu Phương (4:40)

Play
Position: 00:00

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Mỹ Hạnh - Đâu Phải Bởi Mùa Thu 6:20 42
Quang Lý - Dịu dàng ơi 4:49 7
Mỹ Hạnh - Sinh nhật đen 5:07 13
Quang Lý - Tình Khúc 4:48 50
Cao Minh - Lời Nguyền Của Tình Yêu 5:02 1
Cao Minh - Con Sông Tuổi Thơ 5:40 3

Listening Trend

4listeners all time
8scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 8
    scrobbles
  • 4
    listeners
Not many people have scrobbled Dòng Sông Lơ Đãng recently.
Learn more about scrobbling

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.