Dòng Sông Lơ Đãng (4:40)

Cover of Căn Phòng Xưa

From Căn Phòng Xưa

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play full track direct from Kim Tiểu Phương (4:40)

Play
Position: 00:00

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Cao Minh - Trở Về Mái Nhà Xưa 3:37 9
Cao Minh - Buồn 5:17 4
Kim Tiểu Phương - Đánh Mất Tình Yêu 4:21 0
Kim Tiểu Phương - Đóa Hoa Đôi 4:51 5
Mỹ Hạnh - Lời chim đỗ quyên 7:06 1
Quang Lý - Tinh Khuc 4:48 40

Listening Trend

4listeners all time
8scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 8
    scrobbles
  • 4
    listeners
Not many people have scrobbled Dòng Sông Lơ Đãng recently.
Learn more about scrobbling

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.