Ngày Về (3:01)

Cover of Hát cho quê hương Việt Nam 5

From Hát cho quê hương Việt Nam 5

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Khánh Ly - Cỏ xót xa đưa 4:47 41
Khánh Ly - Chính chúng ta phải nói 3:14 11
Tuấn Ngọc - Mắt Biếc 5:19 225
Trịnh Công Sơn - Xa Dấu Mặt Trời 3:22 29
Trịnh Công Sơn - Xin Mặt Trời Ngủ Yên 2:58 27
Mỹ Tâm - Ô Cửa Sổ 4:29 178

Listening Trend

18listeners all time
65scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 65
    scrobbles
  • 18
    listeners
Not many people have scrobbled Ngày Về recently.
Learn more about scrobbling

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.