Đại bác ru đêm (3:45)

Cover of Hát cho quê hương Việt Nam 1

From Hát cho quê hương Việt Nam 1

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play full track direct from Khánh Ly (3:45)

Play
Position: 00:00

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Khánh Ly - Ngụ ngôn mùa đông 3:31 19
Khánh Ly - Lời giới thiệu (Hát cho quê hương Việt Nam 1) 4:04 3
Tuấn Ngọc - Mắt Biếc 5:19 232
Trịnh Công Sơn - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng 2:59 26
Trịnh Công Sơn - Xin Mặt Trời Ngủ Yên 2:58 27
Mỹ Tâm - Ngày Hôm Qua -Korean Version- 3:10 37

Listening Trend

65listeners all time
374scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.