Journal

 • one country, one artist, one song

  30 Apr 2010, 21:29 by ehk2

 • Over All Top Album

  23 Oct 2009, 16:59 by mandrak2000

 • Lệ Đá

  7 Jun 2009, 06:40 by rosatyan

  Lệ Đá
  Composer: Trần Trịnh
  Lyrics: Hà Huyền Chi

  Lệ Đá - Bằng Kiều

  Lệ Đá - Khánh Ly

  Lệ đá - 5 Dòng Kẻ

  Ngó Lui Mấy Chặng Đường Lệ Đá
  __________________________________________________________________________

  Trích đoạn bài viết của thi sĩ Hà Huyền Chi:

  Lệ Đá, trước hết, không phải là một bài thơ phổ nhạc. Phải nói là tôi đã đặt lời cho bản nhạc (vốn không tên) của Trần Trịnh mới đúng. Do một cơ duyên đặc biệt, Trung sĩ Nguyễn Văn Đông, chơi Clarinet, giới thiệu Trần Trịnh với tôi:
  - Nhạc Trần Trịnh khá lắm, nhưng rất ít người biết đến. Xin anh giúp thằng bạn em một lần, đặt lời ca giùm cho nó.
  Tôi rất cảm mến Đông, nhưng liền lắc đầu:
  - Em biết là anh vốn mù nhạc mà.
  Đông tha thiết:
  - Em biết chứ, nhưng em thành thực nghĩ rằng chỉ có anh mới giúp được nó.
  Trần Trịnh cười hiền:
  - Xin anh giúp cho. Tôi nghĩ là sẽ có cách...
  Tôi thẳng thắn:
  - .... Tuy nhiên, tôi cần nghe anh đàn bản nhạc này vài lần để có khái niệm về nhạc tính.

 • Streamable album and Free download, the Virtual Library

  15 May 2008, 19:30 by mandrak2000