Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up (it’s free).
  • hanhte

    Đã 1 thời gian dài, kể từ khi tôi và cô ấy, cách xa nhau... Nhưng tôi không dám chắc, từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa, em sẽ yêu ai, hơn tôi? ~.~

    April 2012