Skip to
YouTube video

Loading player…

Shouts

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.

  • Avatar for foxkhung
    best Vietnamese RnB song.
  • Avatar for hanhte
    Đã 1 thời gian dài, kể từ khi tôi và cô ấy, cách xa nhau... Nhưng tôi không dám chắc, từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa, em sẽ yêu ai, hơn tôi? ~.~

API Calls