Similar Music

Fans of A Gentle Breeze also listen to…

    Track     Duration Listeners
Jia Peng Fang - Maya 5:22 723
Jiang Xiao-Qing - Leaves of Autumn 3:30 4,759
Jia Peng Fang - Light Dance 4:53 1,578
Jiang Xiao-Qing - Lullaby From Home 4:39 699
Shao Rong - True Love 4:37 1,157
Lei Qiang - Crescent Moon Before Dawn 2:55 2,324
Lei Qiang - Embroidered Pouch 2:16 3,102
Naoyuki Onda - Fuyugeshiki 4:14 306
Shao Rong - Precious Moon 7:26 923
Liu Fang - Flying Snow Decorating The Green 4:55 2,645
Missa Johnouchi - Miyako 3:27 3,220
Liu Fang - The Great Wave Washes the Beach 4:36 2,285
Rikiya Yamashita - Yuki 5:04 264
Naoyuki Onda - Kangetsu 4:16 219
Eri Sugai - Rakuen 6:07 2,010
Twelve Girls Band - Ruten 4:41 2,847
Twelve Girls Band - Tang Court Ensemble 4:13 2,875
Masaji Watanabe - Asian Wind 4:04 923
Bonten - DEDICATION TO THE WIND AND EARTH 7:06 47
Mizuyo Komiya - Spring Rain 4:27 557
Rikiya Yamashita - In The Silence Of Night 4:09 313
Mizuyo Komiya - Path 3:29 1,209
Missa Johnouchi - Shigure 4:29 310
Eri Sugai - Horizon 5:51 2,160
Uttara-Kuru - Wings of the Eagle 5:38 2,453
Zhou Dongchao - Attachment To The Yellow Land 5:07 1,215
Masaji Watanabe - White Garden 4:20 167
Wu Man - Nandere 2:41 1,771
Wu Man - Raining 5:00 1,831
Zha Fuxi - Fishermens Song 16:19 1,394
Yang Baoyuan - Deer’s Cry 2:50 223
Wang Yiqin - Joyful Night 3:24 2,274
Yang Baoyuan - Returning Home After Resignation 4:18 326
Lin Shicheng - Lotus Above Water (Chu Shui Lian) 2:12 22
Lin Shicheng - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty (Han Gong Qiu Yue) 5:42 24
Hong Kong Chinese Orchestra - Ode to the Strings 7:00 30
Wang Yiqin - On The Eve of The Spring Festival 3:29 435
Wu Jinglue - Thinking Of An Old Friend 6:55 1,004
Wang Fandi - White Snow on Green Pine Leaves 3:25 219
Weishan Liu - Lullaby 4:01 514
Zeng xiaogang - free download 2:23 451
Anna Guo - Spring Arrives on the Qing River 5:15 1,615
Liu Changfu - New Shepherds On The Grassland 5:32 18
Liu Changfu - Thoughts Beyond The Frontiers 7:06 14
Long Qinfang - Pounding The Clothes 6:39 126
Li Guangzu - Lanterns and the Moon in Radiance 4:07 538
Anna Guo - The Dance of the Yi People 7:57 1,419
Liu Dehai - Billows Washing Beach Sand (Da Lang Tao Sha) 5:03 405
The Jing Ying Soloists - Spenpadei Folksong 4:32 696
Guan Pinghu - Flowing Water 7:28 319
Guan Pinghu - Secluded Orchid In Jieshi Tune 10:30 175
Gong Yi - Wild Geeze Over The Calm Sands 8:26 23
Wu Jinglue - Chat Between A Fisherman And A Woodcutter 6:59 577
Joy Yu Hoffman - Liu Yang River 6:29 17
Weishan Liu - Song of the Returning Fishermen 4:51 98
Wang Fandi - The Jackdaw Playing With Water 3:26 1,239
Hong Ting - Autumn Moon Over Still Lake 4:11 1,038
Cao Zheng - To Mail A Letter By The Wild Goose 2:01 2,396
Liu Dehai - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty 6:58 343
Yang Xinlun - Crows Croaking at Night 6:47 289
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1,463
Wei Zhongyue - The Evening Song of a Drunk Fisherman 3:39 239
Lin Youren - flowing waters 11:11 195
Lin Youren - ode to the fine night 4:30 498
Min Huifen - The Butterfly Lovers 3:51 456
Su Qiao - Jackdaws Playing in the Water 5:55 1,602
Liu Tianhua - Sereno Atardecer (Serene Twilight) 2:00 17
Fu Xuezhai - An Enjoyable Night 2:13 1,194
Liu Mingyuan - Deep Night 4:12 1,338
Gong Yi - A Feigned Drunkard 4:07 311
Li Guangzu - Laying An Ambush On All Sides 12:07 505
Xiang Sihua - Lotus Above Water 4:14 104
Zeng Chengwei - Wild Geese Descending On A Sandy Beach 6:01 400
Liu Mingyuan - Tunes from Qinqiang Opera 5:57 458
Yao Bingyan - Huaxu - An Opening Tune 2:13 850
Cao Zheng - Horse Bells Ringing at Night 2:39 1,207
Lo Ka Ping - Returning Home 4:09 515
Jade Bridge - A Bird in Flight 1:26 881
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:09 895
Zhao Yuzhai - The Oriole Singing 2:10 189
Xiang Sihua - Coming to Remembrance 5:43 28
Xiao Baiyong - The River in Red 20:09 27
Zhang Ziqian - A Flying Dragon 4:48 365
Zeng Chengwei - Meeting God In An Isolated House 7:04 296
Yang Jing - Spring Silkworms 9:11 178
Hong Kong Chinese Orchestra - Cantonese Music Medley 13:38 30
Sun Yude - Chen Sui 8:41 291
Yang Jing - Snow in the Bright Spring 3:32 1,734
Zhou Dongchao - Hundreds of Birds Paying Homage to the Phoenix 6:32 559
Hong Ting - Ah-Do-Qing Ah-Si-Er 1:08 1,067
Yao Bingyan - Wine Frolic 2:19 101
Wei Li - Lady Zhao Jun Bidding Farewell Over the Frontier 9:18 20
Zhao Yuzhai - Nightingale and Chaffinch 2:13 76
Liu Guilian - Dance of the Yi People (Yi Zu Wu Qu) 8:14 33
Liu Guilian - Spring River and Flowers In the Moonlight (Chun Jiang Hua Yue Ye) 10:19 45
Min Huifen - The Morning In the Mountain Villages of the Miao People 5:56 165
Wang Guotong - Moon Reflection In Erquan 6:28 61
Chang Jui - For the Ox-Cart 4:36 91
Zha Fuxi - Autumn Reflections By the Dongting Lake (Dong Ting Qiu Si) 3:15 1,760
邓伟标 - 流花的湖 free download 4:42 375