Similar Music

Fans of A Gentle Breeze also listen to…

    Track     Duration Listeners
Jia Peng Fang - Maya 5:22 697
Jiang Xiao-Qing - Lullaby From Home 4:39 655
Jia Peng Fang - Light Dance 4:53 1,497
Jiang Xiao-Qing - Leaves of Autumn 3:30 4,728
Shao Rong - True Love 4:37 1,146
Shao Rong - Precious Moon 7:26 909
Lei Qiang - Liu Yang River 2:15 3,703
Lei Qiang - Crescent Moon Before Dawn 2:55 2,225
Liu Fang - The Great Wave Washes the Beach 4:36 2,150
Liu Fang - Spring Rain 7:03 1,712
Naoyuki Onda - Fuyugeshiki 4:14 301
Missa Johnouchi - Miyako 3:27 3,199
Twelve Girls Band - Ruten 4:41 2,819
Twelve Girls Band - Tang Court Ensemble 4:13 2,866
Rikiya Yamashita - Yuki 5:04 251
Naoyuki Onda - Kangetsu 4:16 203
Eri Sugai - Rakuen 6:07 1,963
Mizuyo Komiya - Spring Rain 4:27 536
Mizuyo Komiya - Path 3:29 1,158
Eri Sugai - Horizon 5:51 8
Uttara-Kuru - Wings of the Eagle 5:38 2,364
Masaji Watanabe - Last Days of Autumn 5:27 103
Bonten - DEDICATION TO THE WIND AND EARTH 7:06 41
Tone - Dark Red Clouds 3:23 69
Zhou Dongchao - Attachment To The Yellow Land 5:07 1,212
Wu Man - Nandere 2:41 1,757
Masaji Watanabe - Whispering Stars 4:57 54
Wu Man - Raining 5:00 1,818
Zha Fuxi - Fishermens Song 16:19 1,395
Rikiya Yamashita - In The Silence Of Night 4:09 306
Yang Baoyuan - Deer’s Cry 2:50 220
Wang Yiqin - Joyful Night 3:24 2,276
Yang Baoyuan - Returning Home After Resignation 4:18 322
Hong Kong Chinese Orchestra - Ode to the Strings 7:00 30
Lin Shicheng - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty (Han Gong Qiu Yue) 5:42 23
Lin Shicheng - Lotus Above Water (Chu Shui Lian) 2:12 20
Wang Yiqin - On The Eve of The Spring Festival 3:29 435
Wu Jinglue - Thinking Of An Old Friend 6:55 988
Wang Fandi - White Snow on Green Pine Leaves 3:25 216
Weishan Liu - Lullaby 4:01 514
Zeng xiaogang - free download 2:23 445
Anna Guo - Spring Arrives on the Qing River 5:15 1,582
Liu Changfu - Thoughts Beyond The Frontiers 7:06 11
Liu Changfu - New Shepherds On The Grassland 5:32 17
Long Qinfang - Pounding The Clothes 6:39 124
Li Guangzu - Lanterns and the Moon in Radiance 4:07 536
Anna Guo - The Dance of the Yi People 7:57 1,390
Liu Dehai - Billows Washing Beach Sand (Da Lang Tao Sha) 5:03 403
The Jing Ying Soloists - Spenpadei Folksong 4:32 697
Guan Pinghu - Flowing Water 7:28 299
Guan Pinghu - Secluded Orchid In Jieshi Tune 10:30 169
Gong Yi - Wild Geeze Over The Calm Sands 8:26 22
Wu Jinglue - Chat Between A Fisherman And A Woodcutter 6:59 572
Joy Yu Hoffman - Liu Yang River 6:29 16
Weishan Liu - Song of the Returning Fishermen 4:51 93
Wang Fandi - The Jackdaw Playing With Water 3:26 1,233
Hong Ting - Autumn Moon Over Still Lake 4:11 969
Cao Zheng - To Mail A Letter By The Wild Goose 2:01 2,390
Liu Dehai - An Autumn Moon Over the Palace of Han Dynasty 6:58 340
Yang Xinlun - Crows Croaking at Night 6:47 285
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1,454
Wei Zhongyue - The Evening Song of a Drunk Fisherman 3:39 230
Lin Youren - flowing waters 11:11 193
Lin Youren - ode to the fine night 4:30 492
Min Huifen - The Butterfly Lovers 3:51 451
Liu Tianhua - Sereno Atardecer (Serene Twilight) 2:00 17
Su Qiao - Jackdaws Playing in the Water 5:55 1,593
Fu Xuezhai - An Enjoyable Night 2:13 1,189
Liu Mingyuan - Deep Night 4:12 1,338
Gong Yi - A Feigned Drunkard 4:07 307
Li Guangzu - Laying An Ambush On All Sides 12:07 503
Xiang Sihua - Lotus Above Water 4:14 90
Zeng Chengwei - Wild Geese Descending On A Sandy Beach 6:01 388
Liu Mingyuan - Tunes from Qinqiang Opera 5:57 456
Yao Bingyan - Huaxu - An Opening Tune 2:13 848
Cao Zheng - Horse Bells Ringing at Night 2:39 1,202
Lo Ka Ping - Returning Home 4:09 506
Jade Bridge - A Bird in Flight 1:26 879
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:09 889
Tone - Flowing Water 5:24 71
Zhao Yuzhai - The Oriole Singing 2:10 184
Xiang Sihua - Coming to Remembrance 5:43 27
Xiao Baiyong - The River in Red 20:09 26
Zhang Ziqian - A Flying Dragon 4:48 358
Zeng Chengwei - Meeting God In An Isolated House 7:04 284
Yang Jing - Spring Silkworms 9:11 173
Missa Johnouchi - Stardust Tapestry 4:20 536
Sun Yude - Chen Sui 8:41 289
Yang Jing - Snow in the Bright Spring 3:32 1,723
Zhou Dongchao - Hundreds of Birds Paying Homage to the Phoenix 6:32 555
Hong Kong Chinese Orchestra - Cantonese Music Medley 13:38 30
Hong Ting - Ah-Do-Qing Ah-Si-Er 1:08 967
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard (Jiu Kuang) 2:20 296
Wei Li - Lady Zhao Jun Bidding Farewell Over the Frontier 9:18 20
Zhao Yuzhai - Nightingale and Chaffinch 2:13 75
Liu Guilian - Three Six (San Liu) 6:37 33
Liu Guilian - Spring River and Flowers In the Moonlight (Chun Jiang Hua Yue Ye) 10:19 42
Min Huifen - The Morning In the Mountain Villages of the Miao People 5:56 158
Wang Guotong - Moon Reflection In Erquan 6:28 57
Chang Jui - For the Ox-Cart 4:36 87