Aria (Namuel) (9:41)

Cover of Il serpente di bronzo

From Il serpente di bronzo

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Everyone’s tags

More tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Jan Dismas Zelenka - Aria (Terra) II 5:57 15
Bohuslav Matěj Černohorský - Precatus est Moyzes 3:49 47
Adam Michna z Otradovic - Vánoční vinšovaná pošta 2:09 278
Adam Michna z Otradovic - Nebeský slavíček k chvále Boží sladce prozpěvující divné Boží narození 1:14 283
Jan Dismas Zelenka - Finale - Miserere mio Dio 6:15 719
Jan Josef Ignác Brentner - Hoste devicto (prev.) 1:03 20

Listening Trend

16listeners all time
31scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.

Top Listeners