Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up (it’s free).
  • texa1801

    Ờm, cái CD của mình nó ghi Café Sáng, nhưng mà ko nỡ chỉnh (Cafe nghe hay hơn ;P)

    July 2009
  • nglekhoi

    Cafe Sáng or Café Sáng :-?

    July 2009