General Forsamling satt nede i kjellaren i huset sitt på Jæren i mange år og spillte blues for seg selv. Men i 2002 tok han steget opp av kjellaren og til studio for å spille inn noen sanger, resultatet ble en ep med noen av hans fineste sanger. Etter det så begynte han og spille i flere andre band og begynte å leve rockelivet, men rockelivet er som kjent hardt og også General Forsamling måtte til slutt se seg slått av alkohol, kvinner og depresjoner. Men nå etter flere innleggelser på JDPS, et par turer på rehab og tett oppfølging av miljøpersonell er han endelig tilbake… General Forsamling sat down in his basement at Jaeren for years, playing the blues for himself. But in the year 2002 he got up from his basement and went to a studio to record some songs. The result was an ep with some of his finest songs. After that he began to play in several other bands and started to live the rocknroll life, but the rocknroll life, as you know, is hard. And even General Forsamling got beaten at the end by alcohol, women and depressions. But now after several stays at JDPS, a couple of visits at rehab and close follow-up by social workers, he…s finaly back…

Edited by Flabben2000 on 9 Feb 2010, 20:17

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

No facts about this artist

You're viewing version 1. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.