Journal

 • Jampe Jampe Harupat

  6 Mar 2007, 08:10 by niwat0ri

  Jampe-jampe harupat geura gede geura lumpat
  Sing jauh tina maksiat anaking ngarah salamet akherat
  Jampe-jampe harupat geura gede geura lumpat
  Susah senang omat sholat anaking beunghar kade poho zakat

  Jampe-jampe harupat pek dudunya satakerna
  Lir ibarat hidep di dunya rek hirup saumur dunya
  Jampe-jampe harupat prak ibadah satakerna
  Lir ibarat hidep di dunya rek cacap engke sareupna

  Dodoja datang tong kalut
  Sanghareupan make imut

  Ulah rek aral subaha anaking sing percaya kanu kawasa
  Maha welas maha asih moal aya pilih kasih
  Sagala ku karandapan ku hidep tangtuna bongan sorangan

  Ti bapa ieu pepeling
  Ngarah hidep hirup salawasna eling
  Henteu beurang henteu peuting
  Hidep kudu soleh satungtung nyaring

  Everytime I'm listening this Doel Sumbang's sundanese song, I always remember my parent at home. Very-very touching...Doel Sumbang