Biography

Fan 2008 oant 2009 raasde de Hûnekop yn in âld auto troch australië mei oars neat as Hank Williams en Johnny Cash yn’e cd-spiler. Nei dat er yn Surfers Paradise in gitaar kocht hie, begûn er te tokkeljen. Unwennich fan it heitelân makke er ferskes yn ûnferfalske fryske arbeiderstaal, jierren fan âldhoere op skipswerven en syn wâldse eftergrûn wienen syn ynspiraasje. Thús kaam hat er drekst twa maten, ien dy’t drumde en ien dy’t kontrabas spile, út ‘e kroech helle. Under it genot fan in kratsje bier begûnen hja te spyljen en de band wie in feit. De mannen binne net benaud foar grutte kloften, mar steane likeleaf yn kroechjes, op feesten of in brulloft. Akoestysk as fersterke, it makket harren gjin sek út. De Hûnekop is net mear as in tillefoantsje, in kratsje bier en in pear daalders bij jim hûskeamer wei!

Edited by JorisNijenhuis on 12 Apr 2010, 21:53

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

No facts about this artist

You're viewing version 1. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.

More Information

From other sources.

Links