לקולך (4:37)

Cover of שירי מימון

From שירי מימון

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play with Spotify

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
שירי מימון - אהבה קטנה 3:44 1,439
שירי מימון - תברח 2:57 204
נינט טייב - ימי סליחה 3:57 4,814
קרן פלס - Od Yom 2:59 207
ריטה - מחכה 4:04 2,800
קרן פלס - במכונית ליד הים 4:04 463

Listening Trend

212listeners all time
1,014scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.