המכתב הראשון (5:04)

Cover of תפתח חלון

From תפתח חלון

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
ריטה - היו לילות 4:44 43
ריטה - שיר אהובת הספן 4:21 1,988
קרן פלס - זאת שבמקומי 3:58 2,229
ריקי גל - היי שקטה 4:43 1,077
שירי מימון - כשהלכת 3:37 1,466
שירי מימון - השקט שנשאר 3:00 2,102

Listening Trend

36listeners all time
185scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 185
    scrobbles
  • 36
    listeners
  • yanmusic
    listens to המכתב הראשון a lot

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.

Top Listeners