בביתי הנעול (4:16)

Cover of אהבה גדולה

From אהבה גדולה

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play with Spotify

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
ריטה - אם אתכסה בפנים 3:48 36
ריטה - ילדים זה שימחה 3:52 59
דפנה והעוגיות - מיליון 4:52 501
חוה אלברשטיין - Fellini in New York 3:23 7,488
יהודית רביץ - It's The Wind / Zeh Ha'ruach 3:57 253
יהודית רביץ - Someone / Mishehu 3:30 317

Listening Trend

115listeners all time
472scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 472
    scrobbles
  • 115
    listeners
Not many people have scrobbled בביתי הנעול recently.
Learn more about scrobbling

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.