בדרך לגיהנום (4:31)

Cover of הרגלים רעים

From הרגלים רעים

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Everyone’s tags

More tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
יוני בלוך - אחרי שאפרת התאבדה 4:37 1,836
יוני בלוך - אחריות 3:13 3,893
Geva Alon - Modern Love 4:11 3,192
ארקדי דוכין - צובר 3:50 103
מרסדס בנד - מיכלי 4:55 215
מרסדס בנד - זהות 3:06 207

Listening Trend

1,551listeners all time
5,280scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.
  • k4ketchup

    that's a pretty good song, not your average mushy Yoni Bloch.

    5 Mar 2009 Reply

Top Listeners