בדרך לגיהנום (4:31)

Cover of הרגלים רעים

From הרגלים רעים

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Everyone’s tags

More tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
יוני בלוך - אחרי שאפרת התאבדה 4:37 1,847
יוני בלוך - עמוק בתוך הים 3:59 0
מרסדס בנד - מיכלי 4:55 257
מרסדס בנד - זהות 3:06 255
RockFour - Forest Woods 3:06 560
אריק ברמן - יום חדש נפלא 5:04 11,126

Listening Trend

Sorry, there was a problem fetching these charts. Please try again in a few minutes.

Explore more

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.
  • k4ketchup

    that's a pretty good song, not your average mushy Yoni Bloch.

    5 Mar 2009 Reply

Top Listeners