ברי סחרוף ורע מוכיח doesn’t have any journal entries yet.