Χειμερινοί κολυμβητές (Chimerini Kolimvites - translation: winter swimmers) were created in 1979 and are still active. The group consists of numerous musicians. The core Χειμερινοί Κολυμβητές team consists of:

* Αργύρης Μπακιρτζής (lead singer)
* Κώστας Βόμβολος
* Μιχάλης Σιγανίδης
* Φλώρος Φλωρίδης
* Κώστας Σιδέρης
* Γιώργος Τακματζόγλου
* Ισίδωρος Παπαδάμου (left the group in 1997)
* Δημήτρης Πολυζωίδης
* Χάρης Παπαδόπουλος (since 1997)

Χειμερινοί Κολυμβητές are distinguished by the strange and amateurish voice of their lead singer Αργύρης Μπακιρτζής, as well as by the fact that they tend to co-operate with amateur musicians and lyricists.

Discography

* Χειμερινοί Κολυμβητές (1981)
* Από το Πάρκο στη Μυροβόλο (1985)
* Μ’ Αγαπάς; (1988) (Motion Picture Soundtack)
* Οι Δακοκτόνοι (1991)
* Όχι λάθη, πάντα λάθη (1997)
* Η Μαστοράντζα του Ερντεμπίλ (2005)
* Το πέρασμά σου (2007)

Edited by seasiderain on 27 Jan 2013, 16:24

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

No facts about this artist

You're viewing version 4. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.