Θάρρος ή αλήθεια (4:14)

Cover of Θάρρος ή αλήθεια

From Θάρρος ή αλήθεια

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Everyone’s tags

More tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Listening Trend

47listeners all time
398scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 398
    scrobbles
  • 47
    listeners
  • b_lover
    listens to Θάρρος ή αλήθεια a lot

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.

Top Listeners