Σαν τουρίστας (4:21)

Cover of Όσο φεύγω γυρίζω

From Όσο φεύγω γυρίζω and 1 other release

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Albums featuring this track (2)

Listening Trend

26listeners all time
84scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 84
    scrobbles
  • 26
    listeners
  • ppm2311
    listens to Σαν τουρίστας a lot

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.

Top Listeners