Ενδελέχεια (Endelehia) is a Greek / group which got its final shape in 1990-1991, although the initial idea had already existed since 1980. The name of the band means “thoroughness” in Greek. The sharp lyrics and the particularity of their melodies and sound are the characteristics of the band. The group members are Δημήτρης Μητσοτάκης (Dimitris Mitsotakis) (lyrics, drums, vocals), Δημήτρης Λεοντόπουλος (Dimitris Leontopoulos) (vocals, acoustic guitar), Αντώνης Δημητρίου (Antonis Dimitriou) (electric guitar, vocals), Ανδρέας Βαϊτούδης (Andreas Vaitoudis) (keyboard, samples, sound arrangement) and Γιώργος Κουλούρης (Giοrgos Koulouris) (bass guitar).

Edited by az82 on 23 Jan 2010, 12:50

All user-contributed text on this page is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License.
Text may also be available under the GNU Free Documentation License.

Factbox

Generated from facts marked up in the wiki.

Formed in
  • 1990
Band Members
  • Δημήτρης Μητσοτάκης
  • Δημήτρης Λεοντόπουλος
  • Αντώνης Δημητρίου
  • Ανδρέας Βαϊτούδης
  • Γιώργος Κουλούρης

You're viewing version 6. View older versions, or discuss this wiki.

You can also view a list of all recent wiki changes.

More Information

From other sources.

Links