Φαρμακωμένη (5:50)

Cover of Έγινε Η Απώλεια Συνήθειά Μας

From Έγινε Η Απώλεια Συνήθειά Μας

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Listening Trend

350listeners all time
1,388scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

  • 1,388
    scrobbles
  • 350
    listeners
  • Aionios19
    listens to Φαρμακωμένη a lot

Send Ringtones to Cell

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.

Top Listeners