Bóng Biển (4:42)

Cover of Best Collection 2

From Best Collection 2

Know something about this track?
Help build Last.fm by adding it to the wiki for this track.

Tags

Play full track direct from Đan Trường (4:42)

Play
Position: 00:00

We don’t have a video for this track yet.
Add a video

Similar Tracks

  Track   Duration Listeners
Đan Trường - Tìm Dấu Yêu Xưa 4:53 4
Đan Trường - Mùa đông tàn phai 4:21 22
Cao Thái Sơn - Trăng úa sao mờ 4:09 59
Cao Thái Sơn - Tự khúc mùa đông 4:34 37
Ưng Hoàng Phúc - Sau đêm nay 4:09 40
Ưng Hoàng Phúc - Tôi đâu muốn khóc 4:34 38

Listening Trend

13listeners all time
29scrobbles all time
Recent listeners trend:

Explore more

Listen to, buy or share

Buy

FREE download via Last.fm
  • 29
    scrobbles
  • 13
    listeners
Not many people have scrobbled Bóng Biển recently.
Learn more about scrobbling

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.