Ancora nessun articolo nel diario di Hisayoshi Ogura, Nobuhito Tanahashi, Hideyuki Suzuki.