Dirty Needle official group

Join Share

26 members| 5 shouts

Leader: CienSoulwhore
Join Policy: Open
Created on: 26 May 2010
Description:
Let us inject you

Only a country where the church's influence reaches "the very sky" and where the government is helpless against the Christian sect that sucks money out of pensioners, existing in order to bask in wealth and build new temples while all around people are dying of hunger - only such a country could have bred a band whose sole ideology was enough to cause considerable commotion. Stigmatization of human stupidity, mockery of religious hypocrisy, critique of the bloodthirsty system - not only in Poland, but also abroad - these are only some of the issues touched upon by the band. All wrapped up in a turpistic package, within which love for obscenity and exposure of the beauty in ugliness are a statement of objection against the world filled with senseless hedonism.
Clad in industrial-metal sounds and romancing along the road with dark electro and death metal, Dirty Needle has chosen a goal whose realization in Poland is virtually utopian. This aim is to disrupt the influences of the hypocrisy-filled church that steers the media in order to hide hundreds of its pedophilia scandals. This aim also includes a battle for the introduction of secularism and freedom for the discriminated minorities. Music should carry a message, open the eyes of people enslaved by the system, incite them to revolution. We are the voice thirsted for like water during drought. We are the needle applying the antidote to the Polish theocracy that manipulates human minds. Let us inject it into your bloodstream. In music the recipient can experience much more than the high caused by the superbly composed message combined with neatly constructed sounds. Music is a drug which addicts not only the listeners - to their favorite performers, but also the musicians themselves - in this case to the pleasure derived from the process of musical creation. Dirty Needle originated as a one-man project formed by Cien Soulwhore in January 2007. The music, created on computer in a dark wave stylistics fascinated by naturalism, has since evolved into heavier sounds thanks to the front-man's two kindred spirits who today feed the ranks of the band. The project is presently made up of three people:
Cien Soulwhore - vocals, lyrics, samples, loops
Many - guitar
Sarxos - bass
The band has so far produced one long play album "Pretty Like Death (2009)" and is preparing to release another one, "The Art Of The One Act", in September 2010.Tylko kraj, w którym wpływy kościoła sięgają "samego nieba", a rząd jest bezsilny wobec sekty chrześcijańskiej wysysającej pieniądze z emerytów, która istnieje by pławić się w bogactwie i budować nowe świątynie, podczas gdy dookoła ludzie umierają z głodu, mógł stworzyć zespół, którego już sama ideologia narobiła sporo zamieszania. Piętnowanie ludzkiej głupoty, wyśmiewanie religijnej hipokryzji, krytyka krwiożerczego systemu – nie tylko w Polsce, ale i na świecie – to tylko niektóre z poruszanych przez zespół tematów. Wszystko zapakowane w turpistyczne opakowanie, gdzie miłość do obsceniczności i pokazywanie piękna w brzydocie, to wyraz sprzeciwu wobec pełnego bezsensownego hedonizmu świata. Dirty Needle – Ubrany w industrialnie metalowe brzmienie, romansujący po drodze z dark electro i death metalem zespół, wybrał sobie cel, którego realizowanie w Polsce jest niemalże utopijne. Ten cel to zachwianie wpływami pełnego hipokryzji kościoła, który steruje mediami by ukrywać setki swoich pedofilskich afer. Ten cel to również walka o nastanie sekularyzmu i wolności dla dyskryminowanych mniejszości. Muzyka powinna nieść przekaz, otwierać oczy ludziom zniewolonym przez system i podburzać ich do rewolucji. Jesteśmy głosem potrzebnym jak woda w trakcie suszy. Jesteśmy igła aplikującą antidotum na Polską teokrację manipulującą umysłami ludzi. Pozwól nam ją sobie wstrzyknąć.
Odbiorca może nie tylko doświadczać w muzyce haju spowodowanego świetnie skomponowanym przekazem, połączonym ze zgrabnie zbudowanymi dźwiękami. Muzyka to narkotyk uzależniający od ulubionych wykonawców nie tylko słuchacza, ale też samych muzyków – w tym przypadku jednak uzależniający od przyjemności płynącej z jej tworzenia.
Dirty Needle powstało jako jedno osobowy projekt założony przez Cienia Soulwhore w styczniu 2007 roku. Muzyka tworzona na komputerze w dark wave'owej pełnej fascynacji naturalizmem stylistyce ewoluowała do cięższych brzmień, dzięki dwóm bratnim wokaliście duszom, które dziś zasilają szeregi zespołu. Projekt to obecnie trzy osoby:
Cien Soulwhore - wokal, teksty, sample, loopy perkusyjne
Many - Gitara elektryczna
Sarxos - Gitara basowa
Formacja ma na koncie jeden long play demo "Pretty Like Death (2009)" i szykuje się do wydania drugiego "The Art Of The One Act" na wrzesień 2010.

Dirtography :

EP2007

tracklist:
1.Carrion Boy
2.I Want Drugs 1
3.Dead Kiss 1
4.Cold Heart
5.Perversion party
6.Let Me freeze ( dead kiss remixed)
7.Take Me Down

www.sarxos.pl/dirtyneedle.eu/dirty_needle_2007_ep.zip

EP2008

tracklist:
1.Look At Me
2.Sharp Knife 1
3.Sediment
4.Fate
5.You Spin Me Round (Dead or Alive Cover)
6.iamWHATiam
7.Mental Break (Fate Remixed)

www.sarxos.pl/dirtyneedle.eu/dirty_needle_2008_ep.zip


Pretty Like Death ( LP 2009 )

tracklist:
1.No Place
2.Sharp Knife ( version )
3.Nothing Good
4.Dead Kiss ( version )
5.Pretty Like Death
6.Rotten Inside ( Won't You Stay)
7.I Want Drugs ( version )
8.Possession
9.Sex In the Grave
10.Forsaken
11.Fuck The Pain Away ( Peaches cover )
12.Liar

www.sarxos.pl/dirtyneedle.eu/dirty_needle_2009_pretty_like_death.zipThe Art Of The One Act 2010http://www.archive.org/details/DIRTY_NEEDLE_The_Art_of_the_One_Act_DTM059

Weekly Top Artists

This group has no charts. Group charts are calculated weekly for groups with more than 2 members.

Connected Artists

Shoutbox

Leave a comment. Log in to Last.fm or sign up.