Está disponible una nueva versión de Last.fm. Para que todo funcione a la perfección, vuelve a cargar el sitio.

Carátula grande

Tags relacionados

Temas similares

Artistas similares

Letras

You never touch anything till it touches you
And oh when you touch me
I feel beautiful for you

So hold me tight tell me you'll never leave my…

Samantha Fox - Letra de I Promise You

Fotos

API Calls