Está disponible una nueva versión de Last.fm. Para que todo funcione a la perfección, vuelve a cargar el sitio.

Carátula grande

Tags relacionados

Temas similares

Artistas similares

Letras

You got a four wheel drive
You got a kid and a wife
You got a pretty little country house

You got a job you hate
You get home too late
Do you…

I'm from Barcelona - Letra de Mingus

Fotos

API Calls