Sons of Anarchy - Fans

Beitreten Weiterleiten

73 Mitglieder| 9 Shouts

Moderatoren: Keiner da! (Schau hier nach was du tun kannst, wenn du Gruppen-Moderator werden möchtest.)
Gruppenstatus: Offen
Gegründet am: 27. Nov. 2011
Beschreibung:
Grupa przeznaczona dla fanów filmu i muzyki.
/
Group dedicated to fans of film and music.

Sons of Anarchy jest amerykańskim serialem telewizyjnym
stworzonym przez Kurta Suttera (Otto) opowiadającym o życiu
motocyklistów którzy starają się chronić swoje kalifornijskie
miasteczko (Charming) przed dilerami narkotyków i wielkimi deweloperami.
Głównym bochaterem jes "Jax" Teller (Charlie Hunnam), wiceprezes klubu,
który zaczyna kwestionować klubu i samego siebie.

English version:
Sons of Anarchy is an American television series
created by Kurt Sutter (Otto), a film about the life of
motorcyclists who try to protect their California
town (Charming) against drug dealers and big developers.
The main bochaterem jes' Jax "Teller (Charlie Hunn), vice president of the club,
who begins to question the club and himself.


CLUB MEMBERS:

Jax:

Jackson "Jax" Teller (Charlie Hunnam) jest vice prezesem SAMCRO .
Urodzony w 1978 roku,rodzice John i Gemma Teller,mieszka całe życie w Charming.
Jax ma kobiete Tare oraz 2 synów.
______

Jackson "Jax" Teller (Charlie Hunn) is vice president of SAMCRO.
Born in 1978, parents John and Gemma Teller, lives his life in Charming.
Jax is a woman Tare and 2 sons.
Clay:

Clarence "Clay" Morrow (Ron Perlman) jest obecny prezydentem Sons of Anarchy.
Jest żonaty z Gemma od śmierci jej pierwszego męża Jana Teller w 1993 roku.
______

Clarence "Clay" Morrow (Ron Perlman) is the current president of the Sons of Anarchy.
He is married to Gemma since the death of her first husband John Teller in 1993.
Opie:
Harry "Opie" Winston (Ryan Hurst) jest członkiem SAMCRO i syn współzałożyciela Pineya.
Najlepsi przyjaciele z Jaxem od dzieciństwa, mama Opiego wzięła go od Pineya ,
gdy miał 16 lat, ale zostawił ją i wrócił do swego ojca i klubu. Miał żonę Donne i dwójkę dzieci.
______

Harry "Opie" Winston (Ryan Hurst) is a member and son of founder SAMCRO Piney.
Jaxem best friends with since childhood, my mother took him Opiego of Piney,
when he was 16 years old, but left her and returned to his father and the club. Donne had a wife and two children.
Tig:

Alex "Tig" Trager (Kim Coates).Jest on szczególnie bliski Clay i jest jednym z bardziej
gwałtowne członków w klubie. Tig był tym, który miał przeprowadzić uderzenie na Opie,
ale przez pomyłkę zabił Donne(żone Opiego).
______

Alex "Tig" Trager (Kim Coates). It is particularly close to Clay and is one of the more
violent members of the club. Tig was the one who was to perform a hit on Opie,
but by mistake killed Donne (wife Opiego).
Chibs:
Filip "Chibs" Telford (Tommy Flanagan) jest członkiem SAMCRO
i niezwykle lojalni wobec Jaxa. Pochodzi z Glasgow w Szkocji, ale wychował
się w Belfaście w Irlandii Północnej i służył jako sanitariusz w armii
brytyjskiej lecz został wyrzucony. . Jego żona Fiona, córka
Kerrianne Obecnie mieszka z Prawdziwa liderem IRA Jimmy . Chibs został członkiem
IRA, ale z powodu konfliktu z Jimmy był zmuszony do opuszczenia Irlandii i zostawienie rodziny.
______

Filip "Chibs" Telford (Tommy Flanagan) is a member of SAMCRO
and extremely loyal to Jax. Originally from Glasgow in Scotland, but grew
in Belfast, Northern Ireland and served as a medic in the army
British but was thrown out. . His wife Fiona, daughter
Kerrianne now lives with Real IRA leader Jimmy. Chibs became a member of
IRA, but because of a conflict with Jimmy was forced to leave Ireland and leave the family.
Elvis:
Bobby "Elvis" Munson (Mark Boone Junior) jest sekretarzem SAMCRO.
Robi impersonations Elvis w Lake Tahoe. Był uwięziony za zabójstwo Brenan Hefner.
______

Bobby "Elvis" Munson (Mark Boone Junior) is SAMCRO secretary.
He does Elvis impersonations in Lake Tahoe. He was imprisoned for the murder of Brenan Hefner.
Juice:
Juan Carlos "Juice" Ortiz (Theo Rossi) jest klubowym hakeremi.
Juice pokazuje wielką techniczną sprawność.
próbował powiesić się na łańcuchu w 7 odcinku sezonu 4, ale gałąź złamała się, zostawiając go ze złym siniaka na szyi
Chibs później konfrontuje go i pociesza jak płacze.
______

Juan Carlos "Juice" Ortiz (Theo Rossi) is a club hakeremi.
Juice shows great technical efficiency.
tried to hang on a chain in 7 episode of season 4, but the branch broke, leaving him with a bad bruise on his neck
Chibs later confronts him and comforted her crying.
Piney:
Piermont "Piney" Winston (William Lucking) był współzałożycielem SAMCRO i ojciecem
Opiego. Był weteranem wojny w Wietnamie i musi nosic zbiornik tlenu
w każdej chwili z powodu rozedmy płuc. Piney jest drógim
członkiem rodziny Opiego który zginął pod ręką Clay i trzecim z pierwszych 9 członków.
______

Piermont "Piney" Winston (William Lucking) was co-founder and father SAMCRO
Opiego. He was a veteran of the Vietnam War and has to wear an oxygen tank
at any time due to emphysema. Piney is an expensive
Opiego family member who died in Clay and third hand of the first 9 members.
Happy:
Szczęśliwa Lowman (David LaBrava) jest członkiem oryginalnego Redwood statut klubu.
Dawniej część Karty Tacoma, stwierdził w odcinku "Better Half", że jego chora matka
mieszka w Bakersfield i że chciał go "nomad" (NOMAD jest członkiem klubu jazdy bez
stałego adresu, a tym samym nie przynależność chapter) na chwilę, aby się nią opiekować.
Jest szczęśliwym bezwzględnym zabójcą .
Podobnie jak "Tig" jest on idealny do pracy, której nikt inny nie ma żołądka.
______

Happy Lowman (David LaBrava) is a member of the original statute Redwood club.
Formerly part of the Charter of Tacoma, said in the episode "Better Half" that his sick mother
lives in Bakersfield and that he wanted to go "nomad" (NOMAD is a member of the club without a license
fixed address, and thus no affiliation charter) for a moment to care for her.
It is a happy ruthless killer.
Like "Tig" is ideal for work that nobody else has the stomach.


Aktuelle Blogeinträge

Top-Künstler der letzten Woche

Diese Gruppe hat noch keine Charts. Diese werden wöchentlich für Gruppen mit mehr als zwei Mitgliedern berechnet.

Verknüpfte Künstler

Shoutbox