Indo-European Languages

Beitreten Weiterleiten

55 Mitglieder| 3 Shouts

Moderator: Ouroborosian
Gruppenstatus: Offen
Gegründet am: 6. Jun. 2011
Beschreibung:

Group Information (English Version):

This group is for speakers of the Indo-European languages, those who listen to music in Indo-European languages, linguists who study the Indo-European languages, those learning an Indo-European language and anyone else with an interest in the Indo-European languages.

The Indo-European languages (also called Indo-Germanic languages) are a family of several hundred related languages and dialects, including most major languages of Europe, the Iranian plateau, and South Asia, and historically also predominant in Anatolia. With written attestations appearing since the Bronze Age, in the form of the Anatolian languages and Mycenaean Greek, the Indo-European family is significant to the field of historical linguistics as possessing the longest recorded history after the Afroasiatic family.

Indo-European languages are spoken by almost three billion native speakers, the largest number for any recognised language family. Of the twenty languages with the largest numbers of native speakers according to SIL Ethnologue, twelve are Indo-European: Spanish, English, Hindi, Portuguese, Bengali, Russian, German, Marathi, French, Italian, Punjabi, and Urdu, accounting for over 1.7 billion native speakers. Several disputed proposals link Indo-European to other major language families.

It is also worth mentioning that of the twelve languages Last.fm is currently available in, nine of them are Indo-European: English, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese, Russian and Swedish.

(Partially taken from the English Wikipedia.)

Can you help translate this text into any other language? If so, please send a private message on Last.fm to Ryan.


Informacje o grupie (wersja polska):

Grupa dla osób posługujących się językami indoeuropejskimi, słuchających muzyki w językach indoeuropejskich, językoznawców badających języki indoeuropejskie, osób uczących się języka indoeuropejskiego i wszystkich innych zainteresowanych językami indoeuropejskimi.

Języki indoeuropejskie (zwane także językami indogermańskimi) są rodziną kilkuset spokrewnionych ze sobą języków i dialektów, w tym większość głównych języków Europy, Wyżyny Irańskiej i Azji Południowej, a historycznie dominujące także w Anatolii. Z najstarszymi pisemnymi świadectwami, w postaci języków anatolijskich i greki mykeńskiej, datowanymi na epokę brązu, rodzina indoeuropejska jest istotna dla językoznawstwa historycznego jako posiadająca najdłuższą po rodzinie afroazjatyckiej udokumentowaną historię.

Językami indoeuropejskimi jako językami ojczystmi posługuje się prawie trzy miliardy osób, największa liczba dla jakiejkolwiek uznanej rodziny językowej. Z dwudziestu najczęściej używanych języków świata według SIL Ethnologue, dwanaście to języki indoeuropejskie: hiszpański, angielski, hindi, portugalski, bengalski, rosyjski, niemiecki, marathi, francuski, włoski, pendżabski i urdu, łącznie ponad 1,7 mld posługujących się nimi jako językami ojczystymi osób. Kilka spornych hipotez łączy rodzinę indoeuropejską z innymi najważniejszymi rodzinami językowymi.

Warto także wspomnieć, że z dwunastu języków w których dostępny jest last.fm, dziewięć to języki indoeuropejskie: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, polski, portugalski, rosyjski i szwedzki.

(Częściowo zaczerpnięte z polskiej i angielskiej Wikipedii. Na polski przetłumaczył TalentlessTrash.)

Czy możesz pomóc przełożyć ten tekst na inny język? Jeśli tak, wyślij przez last.fm prywatną wiadomość Ryanowi.


Informação do grupo (Versão portuguesa):

Este é um grupo destinado a falantes das línguas indo-europeias, àqueles que ouvem música em línguas indo-europeias, linguístas que estudam línguas indo-europeias, àqueles que estão a aprender uma língua indo-europeia e todos os demais com interesse pelas línguas indo-europeias.

As línguas indo-europeias (também denominadas de línguas indo-germânicas) são um grupo composto por centenas de línguas e dialectos relacionados, que inclui a maioria das grandes línguas europeias, do Planalto Iraniano, da Ásia Meridional, e historicamente predominantes também na Anatólia. Com testemunhos escritos que datam de períodos tão antigos como a Idade do Bronze, na forma de línguas anatólias e grego micénico, a família indo-europeia é fundamental para a área da história da linguística como tendo a mais longa história registada a seguir à família afro-asiática.

As línguas indo-europeias são faladas por quase três mil milhões de falantes nativos, o número mais elevado para uma família linguística reconhecida. De entre as vinte línguas com maior número de falantes nativos de acordo com o SIL Ethnologue, doze são indo-europeias: Espanhol, inglês, hindi, português, bengali, russo, alemão, marati, francês, Italiano, punjabi e urdu, correspondentes a 1,7 mil milhões de falantes nativos. Várias propostas controversas estabelecem a ligação entre as línguas indo-europeias e outras grandes famílias linguísticas.

É ainda importante referir que das doze línguas nas quais o site Last.fm é disponibilizado, nove são indo-europeias: Inglês, alemão, espanhol, francês, Italiano, polaco, português (norma brasileira), russo e sueco.

(Parcialmente retirado da Wikipédia em inglês. Tradução para língua portuguesa feita por Vasco8762)

Podem ajudar-me a traduzir este texto para outra língua? Caso seja possível, é favor enviar uma mensagem privada através do Last.fm para o Ryan.

Top-Künstler der letzten Woche

Diese Gruppe hat noch keine Charts. Diese werden wöchentlich für Gruppen mit mehr als zwei Mitgliedern berechnet.

Verknüpfte Künstler

Shoutbox